Polya85
, . - , ...
( - , ) / , 12... - , ... - , , ...
) , - ))))